Centraal Wonen Alphen aan den Rijn 2023

Disclaimer

Centraal Wonen

Centraal Wonen is wonen met extra betrokkenheid. In 1975 heeft een aantal mensen met veel idealisme ergens in Nederland bedacht dat gezinnen (ouders en kinderen) veel meer konden delen met andere volwassenen en kinderen. Men dacht aan samen eten, samen kinderen grootbrengen, samen zorgen voor een goed milieu, spaarzaam omgaan met beschikbare ruimte en grote solidariteit met de lagere inkomens.

Dat is erg idealistisch. Er zijn woonvormen waar nog op deze manier wordt gewoond, maar voor de meeste Centraal Wonen projecten in Nederland (dat zijn er ongeveer 70) geldt nu toch een meer aangepaste vorm.

Voor meer informatie: klik op de link van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.


Centraal Wonen Alphen aan den Rijn is geen woongroep, maar een vereniging van mensen die zich verbinden om enkele zaken samen te doen. Elke bewoner wordt automatisch lid van de vereniging en moet contributie betalen.

Om taken te verdelen, zijn er commissies in het leven geroepen zoals: bestuur, tuin-commissie, binnencommissie, selectiecommissie en soms een ad hoc activiteitencommissie. Deze commissies werken plannen uit en dragen deze voor in de algemene vergadering die vier keer per jaar plaats vindt.

Over deze plannen wordt democratisch gestemd en wanneer dit plan wordt aangenomen, gaat de desbetreffende commissie aan de slag, natuurlijk met behulp van andere bewoners.