Centraal Wonen Alphen aan den Rijn 2023

Disclaimer

Van woningzoekende naar bewoner Centraal Wonen Alphen aan den Rijn:

Aangezien de woningen binnen het project eigendom zijn van Woonforte is het noodzakelijk dat geïnteresseerden ingeschreven staan bij Huren in Holland Rijnland.

Inschrijven kan via de onderstaande link.

Om vervolgens voor een woning in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerden een selectieprocedure doorlopen. Dit gaat op de volgende wijze:

Wanneer er een woning in ons project vrij komt, wordt er een profielschets gemaakt, waarbinnen de nieuwe bewoners moeten passen. Dit profiel wordt samen met de aangeboden woning op de website van Huren in Holland Rijnland geplaatst.

Van alle personen die gereageerd hebben op de vrijgekomen woning, krijgt onze selectiecommissie de gegevens van Woonforte. De selectiecommissie vraagt de personen een motivatiebrief te schrijven en screent vervolgens de lijst. De personen die passen in de opgestelde profielschets, worden uitgenodigd voor een gesprek.

Na de gespreksronden bepaalt de selectiecommissie welke persoon/personen het beste binnen ons project passen, waarna dit bekend wordt gemaakt aan de betreffende en aan Woonforte. Vervolgens zal deze met de door ons uitgekozen kandidaat de woning bezichtigen en de financiële afhandeling doen. Wanneer het wooncontract getekend is, kunnen wij de nieuwe bewoner/bewoners verwelkomen.


Selectie